I den långa traditionen inom örtanvändningen i Europa har Maria Treben blivit en av de största märkesfigurerna.

Född 1907 ägnade hon sitt liv åt att sprida kännedom om örter och dess användning som alternativa hjälpmedel vid olika åkommor i Sebastian Kneipps anda.

Mest känd har hon blivit genom sin bok "Hälsa ur Guds Apotek" (se särskild flik i menyn), men har även redovisat sina erfarenheter i ett antal andra böcker. Särskilt Svenskdroppar, som utförligt beskrivs i hennes bok, har blivit intimt förknippat med namnet Maria Treben.

Maria Treben förstod att sammanställa och använda det arv av kunnande som funnits bland örtkännare under flera århundraden.

Wimaria Naturprodukter AB (tidigare under namnet Sol-Tryck) var tidigt ute och introducerade Maria Treben i Sverige och representerar idag flera kända tillverkare av produkter i Maria Trebens fotspår, Dr. Theiss Naturwaren och Ihrllch Kräuter, bägge i Tyskland, liksom Maria Treben Naturprodukte i Österrike.